Over ons

Stichting Agapè Hulpverlening Sri Lanka

Wij geven in Nederland bekendheid aan kinderhuis Sjaloom Boys Home in Matale, Sri Lanka, door middel van een een website, een folder, maar ook door activiteiten te organiseren waarmee we ook geld  inzamelen voor het kinderhuis. Met al onze activiteiten hebben we tot doel dat er voldoende geld bij elkaar komt om de kinderen in het kinderhuis echt een goed thuis te kunnen blijven bieden.

De doelstelling van Stichting Agapé Hulpverlening Sri Lanka is het opvangen en helpen van kinderen en in de tweede instantie het ondersteunen van bejaarden en hulpbehoevenden in Sri Lanka in de ruimste zin van het woord om hun leefomstandigheden te verbeteren.

In deze korte video vertelt voorzitter Ate van der Werff over het ontstaan van het kinderhuis.

Ontstaansgeschiedenis

Stichting Agapé Hulpverlening Sri Lanka is in 2008 opgericht met als doel om de opstart van kinderhuis Sjaloom mogelijk te maken en voor blijvende ondersteuning te zorgen. Nadat een geschikt pand was gevonden volgde een verbouwing en werden in 2010 de eerste jongens opgevangen. Lees hier de volledige onstaansgeschiedenis.

Het bestuur

Voorzitter: dhr. A.T. van der Werff
Secretaris: mevr. E.J.A. Vermeulen- Vegter
Penningmeester: dhr. R.P.J. Mosch

De bestuurders krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, wel worden de kosten vergoed, die ze maken voor het uitoefenen van hun functie.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

  • Het financieel ondersteunen van de verzorging en de opvang van kinderen totdat ze klaar zijn voor de maatschappij.
  • Een verdere uitbreiding van onderdak en verzorging van de kinderen. Verder naar de toekomst ook begeleid wonen voor bejaarden en hulpbehoevenden.
  • De financiën hiervoor hopen we d.m.v. giften, fondswerving, sponsoring, activiteiten en acties bij elkaar brengen.

Afgelopen tijd hebben de activiteiten zo goed als stil gestaan. Wel is de maandelijkse ondersteuning door gegaan door verschillende giften. We verwachten om in de loop van 2019 weer actief sponsoring te gaan zoeken en activiteiten te ontplooien.

Financieel verslag

Het financieel verslag van 2018 is hier beschikbaar (pdf).

Contactgegevens

Langeweid 11
1831 BL Koedijk
Tel. 072 – 5612248
info@sjaloomkinderhuis.nl
www.sjaloomkinderhuis.nl
Volg ons op Facebook

Bankrekening: NL91 RABO 0107 0570 26
RSIN-nummer: 8201.50.484
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37146303